minh-pm-log
vong-doi-san-pham-cover
PM Insight
Làm sao để tuyển một Product Manager
Hiểu được góc nhìn của các nhà tuyển dụng đang kỳ vọng gì từ một nhà phát triển sản phẩm (PM) góp phần không nhỏ trong việc phát triển bản thân trên con đường trở thành một PM chuyên nghiệp.
Read more
nghe-thuat-cua-quan-ly-san-pham-cover
PM Technic
Nghệ thuật của Quản Lý Sản Phẩm
Quản lý sản phẩm không chỉ là bộ môn khoa học thuần tuý mà còn chứa dựng những yếu tố nghệ thuật sâu sắc. Nghệ thuật ở đây là gì? Nó giúp ích gì cho việc phát triển trở thành một nhà quản lý sản phẩm chuyên nghiệp?
Read more
vong-doi-san-pham-cover
PM Technic
Tổng Quan Vòng Đời Một Sản Phẩm
Con người trải qua sinh lão bệnh tử, quy luật này áp dụng với vạn vật trong vũ trụ này. Một sản phẩm cũng không phải ngoại lệ. Việc thấu hiểu bản chất các giai đoạn sinh trưởng của một sản phẩm không chỉ giúp nhà phát triển sản phẩm (PM) đưa ra những quyết định sáng suốt trong trong những thời điểm thích hợp mà còn dẫn tới thành công cuối cùng của chính sản phẩm đó.
Read more
Minh PM @ 2023
Powered By BMIC